Monolog i medieland

Journalisten: Hur blir jag en bättre journalist?

Chefredaktören: Det krävs träning.

Journalisten: Vilken slags träning?

Chefredaktören: Första måste du skriva, varje dag.

Journalisten: Varje dag?

Chefredaktören: Ja, det spelar ingen roll vad du skriver så länge du skriver.

Journalisten: Jag har träffat journalister som aldrig skrivit innan de blivit journalister.

Chefredaktören: I så fall saknar de den sanna gåvan och det är glädjen till skrivandet. En journalist ska alltid skriva, både under arbetstid men framförallt under sin fritid. Att skriva ska vara mer än ett yrke och mer än en hobby, det ska vara en del av den man är. En dag utan en mening är meningslös!

Journalisten: Så du menar att jag ska skriva istället för att titta på Netflix?

Chefredaktören: Precis, vad behöver du Youtube och HBO till? Du har begåvats med själens öga! Allt du behöver är ett ark papper och en penna. Den bäste av skribenter ska på en timme kunna fylla både fram-och baksidan av pappret med karaktärer och miljöer.

Journalisten: Om jag saknar den fantasin då?

Chefredaktören: Då får du träna genom att skriva. Tids nog kommer du inse att alla kan hålla i pennan, men att få kan bemästra den.

Journalisten: Jag förstår, jag ska träna varje dag. Vad mer behöver jag kunna?

Chefredaktören: Du behöver läsa.

Journalisten: Låt mig gissa, varje dag?

Chefredaktören: Ja. Och du behöver läsa allt. Både nyheter och prosa.

Journalisten: Inte skvallertidningar, va?

Chefredaktören: Visa aldrig förakt för dina bröders och systrars verk. Alla tidningar fyller ett syfe i samhället. Läs gärna en lokaltidning och en rikstäckande tidning, sen är det inte heller helt fel att lyssna på radio eller titta på TV. Gör detta varje dag.

Journalisten: Och vilken prosa ska jag läsa?

Chefredaktören: Du ska inte börja med modern prosa! Först måste du förstå ordens innebörd och studera de renaste av meningar. Börja med att studera Homeros verk! Läs de båda Eddorna! Läs sen om Dantes vandring genom helvetet, och hur Satan förgiftade mänskligheten! Sen ska du studera de stora poeterna! Nej, jag talar inte om Hellström eller Winnerbäck! Jag talar om Bergman, Ferlin, Martinson och Lagerkvist! Efter allt detta är du redo att läsa verk av Joyce, Hemingway, Steinbeck, Wells, Strindberg, Moberg, Bengtsson!

Journalisten: Men de moderna verken då?

Chefredaktören: Läs Tolkien istället för Martin, Asimov istället för Lucas, Bengtsson istället för Guillou, Milton istället för Pullman! Sök alltid efter Mimers brunn! Alltid!

Journalisten: Det är exakt vad journalister gör, de försöker alltid hitta ursprungskällan!

Chefredaktören: Precis. Vad säger allt detta dig?

Journalisten: Att journalistik är ett hantverk som kräver att du studerar de stora mästarna och tränar varje dag! Du ska också vara nyfiken och hela tiden söka efter ursprungskällan! Har jag glömt något?

Chefredaktören: Vi har talat om skrivandet och om insamlingen av kunskap, men vi har glömt den sista komponenten i treenigheten! Du måste också besitta en naturlighet som vissa föds med men som andra behöver träna upp.

Journalisten: Låt mig gissa, jag måste kunna ta människor på rätt sätt?

Chefredaktören: Lite så, ja. Du ska vara social, ställa de rätta frågorna och behärska konsten att lyssna, men framför allt: Du ska vara ödmjuk. Journalisten står på de trampades sida, glöm aldrig det! Hon utövar inte sin profession för pengar eller andra narcissistiska ändamål. På grund av det är hon aldrig en kugge i maskineriet, hennes vardag ser aldrig likadan ut! Du måste vara anpassbar och våga ta risker! Stå upp för vad som är rätt och vad som är fel!

Journalisten: Allt detta lovar jag.

Chefredaktören: Är du redo då?

Journalisten: Jag tror det.

Chefredaktören: Vad väntar du på då? Seså! Fatta pennan!

Martin Hammar