Irrbloss

Tindra för oss ljuva irrbloss

I vår ruelses natt då vi granska de andra

Skänk oss då styrka att våga slåss

Återigen skall vi vandra

på stigar likt en stenkross

allt skall vi mala till stoft

under våra lena barnafötter

Den nakna jorden buga

och skälva vårt budskap

Aldrig mer skall vi irra oss tillbaka

till dimklädda träsk

som ej längre är ämnade för oss

Led oss bort ljuva irrbloss

Bort från människoväsendets fnöske

Aldrig mer skall vi brinna

såsom vi en gång gjort

innan vi uppfann dig,

vårt ljuva irrbloss.

Martin Hammar