De små under jorden

Mänska av vår tid söker bergets frid,

instängd i sin grotta räds hon livet

ser ej det vackra som snärjer mitt hjärta.

 

Inga röster når henne där hon står,

orden tappar sin mening,

blir en del av ett dagligt flöde.

Avskild i grottan hon inrett

lyssnar hon på musik från den döde,

för att söka tröst i sitt instängda öde.

 

Å mänska av idag, stig upp ur bergakungens sal!

För din talan i dalar där elden slocknat.

 

Res dig ur askan,

blott du kan tända lågan!

Flyg ut över betesmarken,

stäm in i klagosången!

 

Dold under jord,

tids nog kommer du förstå

att bergets frid ej varar i evig tid.

Martin Hammar.