Kvicksand

I.

En utsträckt hand, en spräcklig själ,

fast i kvicksand, sjunker ner,

medan alla ser.

II.

Ta min hand, fatta den snabbt,

håll den hårt, solida sida vid sida,

medan alla ser.

III.

Vi är två nu, å våndan är en vålnad,

blottad å bemästrad, bannlyst

till skuggors land.

Martin Hammar.