En förfluten tid

När jag läser bra historier
Hoppar jag alltid över sluten

I mina egna skriverier
Blir jag aldrig fast besluten

Jag fäller en tår
Min lycka är slut

Drar i mitt hår
Ett sista kliv ut

Marcus Lagercrantz