Anonym kreativitet

Kära läsare. Låt mig här och nu presentera en liten dikt min mycket flitiga kollega skrev till mig.

Tack ska du ha för din rapport
Jag lovar att kaffet ej glömma bort

Startar med en dos som inte är liten
den behövs när man är sliten

Sedan tar jag en jättestor kopp
direkt in i armen som dropp

Därefter en kanna som är enorm
och känner mig genast i bättre form

Hoppas att din afton blir fin
Slarva inte med koffein

Hälsningar från Hanna
som nu drar hem till sin kaffepanna