En dagdrömmares rike

En dagdrömmares rike är gränslöst,

och bär på det vackraste luftslott.

 

Astrala obelisker reser tankar upp

mot den kreativa himmelssfären

där idéer tindrar likt tärnors ögon.

 

Ibland faller en stjärna:

en snilleblixt slår ner,

dundrar och dånar,

ger kroppen hopp.

Läker såren bort.

 

Du må skratta du

men du kan aldrig se

det en drömmare ser.

 

Tankar som häckar,

tankar som gäckar,

tankar som skänker

blänkande rike.

 

Idéer som flyter fram,

i tankeströmmens

ringlande kraft.

 

Som ringar på vattnet, sprids,

och ger liv åt plantor som gror i evig tro.

 

Fnöske som håller eskapismens eld vid liv.

 

Och finaste av allt: om en dröm dör,

finns det alltid rum för ett multum till,

som evigheten, är dagdrömmarens rike –

oändligt.

Drawing Inspiration

 

 

 

 

 

 

Martin Hammar.