Vårkryssning

Morsning korsning Tammuz!

Härmed har vi den stora äran att få inbjuda eder till vår Kungliga vårkryssning med S/S Aurora. Kom ihåg att det här är en exklusiv kryssning, ty kungen själv kommer närvara. I två dagar och två nätter kommer vi lugnt flyta fram bland Solskensgrodornas arkipelag.

Ta med eder tom mage. Ty det kommer bjudas på exklusiv mat och dryck. På kryssningen skall det supas till solen går ner.

Kryssningen kommer inledas med en förnäm grogg baserad på Bäska Droppar. Kungen själv har instruerat att det är obligatoriskt att förtära minst 30 cl av denna ljuva dryck före påstigning. I händelse av att levern brakar ihop finns det leverpastej och skagenröra till alla som ni kan sleva i er, så oroa er icke.

Klockan 07.30 avgår S/S Aurora från Krakkajen.

Med hövliga hälsningar

Kapten Hamrén

Marcus Lagercrantz