Livsbringaren

Det finns dagar då det är svårt att ta in det – livet och allt.

Du är bara där och betraktar – aktsam att inte röra eller störa.

För berörd blir du ändå – av att se livet speglas framför dig i åtråvärd grönska.

 

Men de klaraste färger ser vi först,

då vi stirrat oss blinda,

på det vi inte kan få.

 

Att utforska livet på nytt med barnets blick – är att fortsätta leva.

 

Men livet är ett tveeggat svärd:

Blott en pilgrimsfärd,

en irrfärd mot intet:

mot vår eftervärld.

 

Jag ligger på golvet i hallen

och ser dom i mitt inre:

snurrar förbi, kristallklara.

Varför ser ni inte mig?

Hur kan ni sitta där

och bara titta på

medan jag sakta

tynar bort.

 

Alla stora män och kvinnor bär på stora sorger.

Låt mig rista in mitt namn intill deras,

låt mig absorberas,

och bli en ledstjärna.

 

Det är eftersträvansvärt.

Nu börjar min pilgrimsfärd.

Därför höjer jag mitt svärd.

 

Martin Hammar.