Tänk bara på sjön

Allt är så mycket mer
Än det vi blott med ögat ser

Aldrig kan vi förstå oss på denna värld
Det kan inte ens en vis och lärd

Men tänk inte på det min bror
Tänk bara på sjön där vi ror

Marcus Lagercrantz